Kadin (kamar dagang Industri)

product arrow KADIN

 
Persyaratan Sertifikasi dan Registrasi Usaha Penyedia Barang dan Jasa (KADIN)
  • Fotokopi ijazah tenaga ahli.
  • KTP tenaga ahli.
  • NPWP tenaga hali.
  • CV / Riwayat hidup tenaga ahli.